خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شادی و نشاط اجتماعی با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

عواطف مثبت مربوط به گذشته عبارتند از؛ رضایت، غرور و آرامش. عواطف مثبت مربوط به آینده شامل مواردی چون؛ خوش بینی، امید و اعتماد است. عواطف مثبت معطوف به زمان حال به دو بخش تقسیم می شوند: لذت و خوشنودی. سلیگمن شادی را بر حسب  نیازهای انسان به دو دسته تقسیم کرده است یکی شادی هایی که از برآورده شدن  نیازهای مادی انسان بدست می آید و دیگری شادی هایی که بر حسب ارضای نیازهای معنوی انسان ایجاد می شوند. بنابراین از نظر او عوامل مادی موثر بر ایجاد شادی دو دسته هستند 1. لذت های زندگی2. دلبستگی های زندگی و عوامل معنوی موثر در میزان شادی افراد، کارهای مفید هدفمند می باشد. دو مورد اول سلیقه ای هستند و به برداشت شخصی فرد از وقایع و رویدادهای زندگی بستگی دارند. اما مورد سوم به نظر سلیگمن به معنای انجام کارهایی است که به منظور دستیابی به ارزش ها صورت می گیرند و هدفی فراتر از ارضای تمایلات فردی را دنبال می کنند. خوشختی زمانی نمود پیدا می کند که فرد به این سه منبع خوشبختی دست یافته باشد.

 

 

 

فهرست مطالب

نظریات مربوط به نشاط اجتماعی

نظریات روان شناختی

دیدگاه آلپورت

دیدگاه سلیگمن

دیدگاه اریک فروم

دیدگاه زیگموند فروید

دیدگاه مزلو

دیدگاه کارل راجرز

نظریات جامعه شناختی

دیدگاه تامسون

دیدگاه دارلینگ و استینبرگ

دیدگاه تدگار

دیدگاه لایارد

دیدگاه همبستگی اجتماعی دورکیم

دیدگاه زیمل

دیدگاه بلومر

دیدگاه ساخت کنش اجتماعی پاسونز

دیدگاه از خود بیگانگی کارل مارکس

دیدگاه کمپل

دیدگاه ماکس وبر

دیدگاه الگوی دینداری گلاک و استارک

دیدگاه جان مارشال ریو

دیدگاه مقبولیت اجتماعی آلدرو اسمیت

منابع